13 Temmuz 2016 Çarşamba

Uzmana gerek duymadan yorumlanabilecek 8 istatistik!

Haber ve bilgi paylaşım şeklimiz artık anket ve istatistikler oldu. Her gün yüzlerce farklı kaynaktan gelen istatistik ve anketlerle olan biteni anlamaya çalışıyoruz. Bu anketleri kullanarak ekonomiyi, hayatı, ülkemizin durumunu ve geleceği yorumlamaya çalışan birçok uzmana da sahibiz. Rakamlarla bizlere gerçekleri anlatmaya çalışıyorlar. Eğer rakamlar gerçeği anlatıyorsa aşağıdaki rakamların yorumlanması için herhangi bir uzmana ihtiyacınız olmayacak demektir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her yıl gerçekleştirdiği anket ile halkımızın hangi konulara ilgi duyduğunu ortaya çıkarıyor. Basit sorular yönelterek halkımızın ilgi alanlarını belirliyor. İşte bu sorulara gelen yanıtlar ve halkımızın ilgi alanları. (Tüm anketler 2015'te yapılmıştır.)


1- Çevre ve doğa sorunlarıyla ilgilenir misiniz?
Bu soruya halkımızın %31'i ilgisizim yanıtını vermiş. Bununla birlikte halkın %3'ü konu hakkında fikrinin olmadığını belirtmiş, yani neden bahsedildiğini bile anlamamış. Özetle, çevre ve doğa sorunları halkın %34'ünün umurunda değil.

2- Ekonomi ile ilgilenir misiniz?
Ekonomide istikrara önem veren halkımızın ilgisinin yüksek olması düşünülen bir alan. Ama gelen yanıtlarda halkın %50'si ilgisiz olduğunu belirtmiş. %4 ise konudan bihaber. Özetle, ekonomik konular halkın %54'ünün umurunda değil.

3- Bilim ile ilgilenir misiniz?
Bu soruya halkımızın %51'i ilgilenmiyorum yanıtını vermiş. %4 ise fikrinin olmadığını belirtmiş, yani "konuya Fransızım" demek istemiş. Özetle, bilimsel konular halkın %55'inin umurunda değil.

4- Spor ile ilgilenir misiniz?
Bu soruya halkımızın %55'i ilgisizim yanıtını vermiş. Konudan haberi olmayanlar ise %3. Özetle, spor ile ilgili hususlar halkın %58'inin umurunda değil.

5- Kültür ve sanat faaliyetleri ile ilgilenir misiniz?
Bu soruya halkımızın %57'si ilgisizim yanıtını vermiş. Halkın %4'ü ise neden bahsedildiğini anlamamış. Özetle, kültür ve sanat faaliyetleri ile ilgili hususlar halkın %61'nin umurunda değil.

6- Siyaset ile ilgilenir misiniz?
Bu soruya halkımızın %52'si ilgisizim yanıtını vermiş. %3 ise fikri olmadığını belirtmiş. Özetle, siyaset ile ilgili hususlar halkın %55'inin umurunda değil.

7- Sendika ve dernek faaliyetleri ile ilgilenir misiniz?

Bu soruya halkımızın %82'si ilgisizim yanıtını vermiş. %3 ise neden bahsedildiğini bile anlamamış. Özetle, sendika ve dernek faaliyetleri ile ilgili hususlar halkın %85'inin umurunda değil.

8- Din ile ilgilenir misiniz?
Halkımızın yanıtı, %89 evet.

Sonuçları kısaca yeniden özetleyelim. Halkın %34'ü çevre ve doğa sorunlarına, %54'ü ekonomiye, %55'i bilime, %58'i spora, %61'i kültür ve sanat faaliyetlerine, %55'i siyasete, %85'i sendika ve dernek faaliyetlerine ilgi duymazken %89'u dini konulara son derece ilgili.

Bir insanı vatandaş yapan din kadar çevre, doğa, ekonomi, bilim, kültür, sanat, siyaset, sendika ve dernek konularına ilgili bir tavır sergilemesidir. Bir insan ve vatandaş olmanın gereği budur. Fakat bizde bundan maalesef eser yok.

Sanıyoruz rakamları yorumlamak için uzmana gerek bulunmuyor: İLGİSİZSİN!

Hiç yorum yok: