31 Mayıs 2010 Pazartesi

Iron Condor Opsiyonu


Ülkemizdeki birçok bireysel yatırımcı için finansal türev enstrumanları kullanarak kazanç elde etmek hala çok karmaşık bir yöntem olarak algılanmaktadır. Bu tür piyasalara ve bu tür ürünlere ulaşmadaki zorluklar devam ederken yatırımcıların bilerek ya da bilmeyerek bu enstrumanları da kullanmaya başladıkları açık bir gerçektir.
Warren Buffet’ın “finansal kitle imha silahları” olarak nitelendirdiği türev ürünler ülkemiz bankalarının portföylerine ve oradan da niteliksiz yatırımcıların depo hesaplarına girmiş durumdadır. Eşine sorarak verilecek karar sonrası gelecekte belirli bir tarihte satın alınacak bir bir ev için verilen kaparo ile, gelecekte belirli bir tarihte satın alınması planlanan bir hisse senedi için satın alınan “call option” için ödenen tutarın aynı şey olduğu henüz tam olarak anlaşılmış değildir. Ya da daha açık bir ifadeyle, DCD (Dual Currency Deposit) işlemi için opsiyon satıldığı, ya da anapara korumalı fonlar için asya tipi opsiyon alınıp satıldığı henüz tam olarak bilinmemektedir. Fakat bu enstrumanlar spekülatif getiri elde etmek isteyen yatırımcılar tarafından oldukça yaygın şekilde alınıp satılmaktadır.
Türev ürünler doğaları gereği tam olarak ortaya koyulamayan riskler içerdiği için tehlikeli silahlar olarak görülürken, getiri elde etmek isteyenler tarafından da kullanılmaya devam edilmekteler. Özellikle de finansal piyasaların gelişmiş olduğu ülkelerde. Son dönemlerde gelişen yazılım programlarının desteğiyle en çok rağbet gören finansal enstrumanlardan biri de “Iron Condor” adlı bir strateji.
ABD’de çok yaygın olan bu ürün, özellikle risk almayı sevmeyen emekliler gibi niteliksiz yatırımcılar tarafından oldukça fazla tercih ediliyor. Tıpkı ülkemizdeki ana para korumalı fonlar ya da DCD gibi son derece karmaşık bir yapıya sahip olsalar da, yatırımcılara verebileceği zarar sınırlı seviyelerde kalmaktadır.
Ülkemiz piyasalarının gelişen yapısı ve oluşan talep nedeniyle bu tip opsiyonların da yakın bir zamanda talep edilebilme ihtimalinin yüksek olması nedeniyle “Iron Condor”un nasıl çalıştığını ve emeklilerin bu stratejiyi kullanarak nasıl kar elde ettiklerini basitçe ortaya koymaya çalışalım.
Iron Condor Stratejisi nasıl İşliyor?
Belli bir varlık üstüne alınan 4 farklı pozisyonla, ortalama gösterge fiyatlar baz alınarak, 40 $ yatırılarak yaklaşık 200 $ kazanma imkanı bulunabiliyor. Adını getiri diyagramının, kanatlarını açmış bir kuşa benzemesinden alan bu strateji, sadece ABD de 4 milyar kontrat yaratmayı başarmıştır.
Basit bir örnekle açıklamaya çalışalım. 45 $’dan işlem gören bir ABC hisse senedi olduğunu varsayalım. Iron Condor stratejisi yaratmak isteyen bir opsiyon işlemcisi aynı vadeye sahip aşağıdaki 4 farklı kontratı portföyüne almalıdır:
1- Fiyatı 50 $ olan bir satım opsiyonu alır. (Haziran vadeli 35 $)
2- Fiyatı 100 $ olan bir satım opsiyonu satar. (Haziran vadeli 40 $)
3- Fiyatı 50 $ olan bir alım opsiyonu satar. (Haziran vadeli 50 $)
4- Fiyatı 100 $ olan bir alım opsiyonu alır. (Haziran vadeli 55 $)
(Burada önemli bir noktayı hatırlatmadan geçmeyelim. Bu fiyat kompozisyonlarına uygun opsiyonları binlerce seçeneği tarayarak bulabilmek sadece gelişmiş yazılımlar aracılığıyla yapılabilmektedir.)

Vade sonunda ABC hisse senedinin fiyatı hala 45 $ ise, 4 opsiyon da değersiz olacak ve yatırmcı maksimum getiriyi elde etmiş olacaktır. Maksimum getiri aşağıdaki şekilde belirlenecektir:
Max. Getiri: (Satım Ops. Satış Primi-Satım Ops.Alım Kom.)+(Alım Ops.Satış Primi-Alım Ops.Alım Kom.)
Max.Getiri: (100-50)+(100-50)=100$
Eğer ABC hisse senedi vade günü 35 $’dan işlem görüyorsa 2. Opsiyon hariç hepsi değersiz olacaktır. 2. Opsiyon karşılığı 500 $ zarar oluşurken alınan prim gereği 100 $ getiri elde edilecek ve sonuçta 400 $ zarar oluşacaktır. Fiyatın 55 $’ın üstüne çıktığında da aynı senaryo meydane gelecek ve maksimum zarar ortaya çıkacaktır.
Iron Condor, volatilitenin düşük olacağı beklentisi güçlü olan hisse senetlerinden getiri elde etmenin kolay bir yöntemi olarak algılansa da, görüldüğü gibi yüksek oranlı bir zarar riski de içermektedir. Tıpkı diğer türev enstrumanlar gibi.