17 Mayıs 2017 Çarşamba

Arkadaşını aslan yerken "mal mal" bakan zebra; veya ekonomist!

Ekonomi hocaları son zamanlarda ekonomi bilimini eleştirmeye fazla zaman harcar görünüyorlar. Boş laflar, içerikten yoksun bakış açısı ve zaten bilinen bilinmişlikleri bir kere daha ileri sürerek ekonomi biliminin eleştirilemeyeceği ortada. Aslında kendilerinden beklenen de bu değil. Yapmaları gereken ekonomiyi insanların anlayabileceği bir forma dönüştürerek tekrar insanlara hizmet eder hale dönüştürmek. Ekonomi bilimini kim eleştirecek derlerse, merak etmesinler, iRRasyonel olarak biz gerekeni yaparız.

Ekonomi bilimi her zaman teorilerine güvenir ve şöyle der: "Nokta nokta teorisine göre şöyle olur, onun sonucunda da böyle olur..." Falan filan. Gerçeğin o teoride olmadığı apaçık ortada olsa da teoriye karşı gelenin deli sayıldığı bir dünyada yaşadığımız için kolay kolay karşı çıkan olmaz. Öyleyse gelin hep beraber farklı bir şey yapalım ve bilime bilimle karşılık vererek ekonomi biliminin yasalarını birer safsataya dönüştürelim.

Ekonomi biliminin safsataya dönüştürülen 10 yasası:

1- Harcama
Ekonomi bilimi size şöyle buyurur: "Harcanabilir gelir artarsa tüketim harcamaları da artar." Gayet mantıklı aslında; gelir artmazsa harcama nasıl artacak?

Kanada Winnipeg Üniversitesinden iki araştırmacı daha farklı bir şey bulmuşlar. İnsanlara buruşuk ve yıpranmış paralar verildiğinde harcamaların %82 arttığını görmüşler. İnsanlar, başkalarından hastalık bulaşma ihtimalinden ötürü, yıpranmış banknotlardan tiksiniyor ve bir an önce ellerinden çıkarmak istiyorlar.

Ama ekonomi, ben sana güvenemeyecek miyim?

2- Ücretlerin düşüşü
Ekonomi biliminin kayınçosu Keynes şöyle buyuruyor: "Ücretler ya doğrudan nominal ücretlerin düşürülmesi ya da genel fiyat düzeyinin yükseltilmesi ile düşürülebilir." Hakikaten doğru gibi, bence kayınço haklı!

Memphis Üniversitesinden A.Hussey yaptığı araştırmada, yüksek ahlaki değerlere sahip olduğunu belirten erkek çalışanların diğerlerine göre %3,4 daha az ücret aldıklarını tespit etmiş.

Ama sana güvenmiştim kayınço!

3- Kredi
Ekonomi bir başka yasasında şöyle buyuruyor: "Faiz oranları düşerse kredi alanlar artar." Çok net!

Minnesota Üniversitesinden V.Griskevicius bir deneyde, bir toplulukta bekar kadınlardan sayıca daha fazla olduklarını düşünen erkeklerin kredi alma eğilimlerinin bir yılda 372 dolar arttığını belirlemiştir.

Gül gibi teoriyi yaktın be Grişko!

4- Ücretlerin artışı
Ekonomi bilimi şöyle buyuruyor: "Emek artarsa ücretler de artar." Buna da bir kılıf bulun hadi!

Cleveland Üniversitesinden V.Kosteas yaptığı araştırmada, sıklıkla spor yapan kadınların yapmayan kadınlara göre %12 daha fazla ücret aldığını tespit etmiş.

Vre Kostas, görürsem öpezeğim seni!

5- Vergi
Ekonomi vergi konusunda şöyle buyuruyor: "Gelir artarsa vergi de artar." İşte, yasa gibi yasa!

Arizona Üniversitesinden D.Christensen yaptığı araştırmada, muhafazakar insanların diğerlerine göre yılda ortalama %2,2 daha fazla vergi ödediğini ortaya çıkarmıştır.

Sana ben şimdi ne yapacağı söylerdim XXXtensen ama neyse!

6- Ev fiyatları
Ekonominin en temel yasası şöyle buyurur. "Malın fiyatını arz ve talep belirler. Mesela evlere olan talep artarsa fiyat yükselir." Budur işte; hadi konuşsana!

Tulane Üniversitesinden S.Leguizamon yaptığı araştırmada, geylerin liberal semtlerde konut fiyatlarını %1 arttırdığını, tutucu semtlerde ise %1 azalttığını tespit etmiştir.

Çok sert!

7- Kurumlar vergisi
Yüce Ekonomi bir başka kutsal metninde şöyle buyuruyor: "Şirketlerin yabancı kaynak gereksinimi özkaynak seviyesi ile ayarlanır." Hay ağzını sevdiğim!

Claremont McKenna Üniversitesinden H.Cronqvist yaptığı araştırmada, mortgage ile konut alan CEO'ların, konut kredisi borcu olmayan CEO'lara göre şirketlerini %7,2 daha fazla borca soktuklarını tespit etmiştir.

Yazıklar olsun sana verilen mortgage kredisine!

8- Şirket karı
Ekonomi şöyle buyurur: "Şirketlerin karı gelir ve giderlerine bağlıdır." Ne kadar da basit, ne kadar da tatlı!

Wisconsin Üniversitesinden E.Wong bir araştırmasında, geniş yüzlü erkek CEO'ların dar yüzlü CEO'ların firmalarından 16 milyon dolar daha fazla varlık getirisi elde ettiğini tespit etmiştir.

Hadi ordan, yüzsüz herif!

9- Hisse senedi fiyatı
Ekonomi bilimi şöyle buyurur: "Hisse senedinin fiyatı, arz ve talep, gelecekte gelir yaratma potansiyeli, varlıkları vs. sonucu belirlenir." Herılt yani, benim dememle olmayacağı kesin!

Houston Üniversitesinden S.Tirunillai bir araştırmasında, internette canlı sohbet odalarında en çok konuşulan senetlere yapılan yatırımların SP500 endeksinden %8 daha fazla getirdiğini tespit etmiştir.

Yıkıl karşımdan, boş boş konuşma!

10- Ekonomi dersi
Ekonomi bilimi her zaman şununla öğünür: "Ekonomi bilimini öğrenirsen ekonomiden anlarsın." Ya ne olacaktı!

Washington Üniversitesinden Y.Bauman bir araştırmasında, temel düzeyde ekonomi dersi alanların %2, orta derecede ekonomi dersi alanların ise %8 oranında daha cimri olduklarını tespit etmiştir.

Başka da tespit edilen bir şey yok maalesef!

Ekonomi hocaları artık arkadaşını aslan yerken "mal mal" bakan zebra olmayı bırakıp işlerine daha dikkatle sarılsınlar lütfen; yoksa ahali ekonominin yasalarını öğreneyim derken gülmekten ölecek!

Hiç yorum yok: